Agencija za čišćenje objekata, dezinsekciju i deratizaciju.

Usluge deratizacije

Pozovite nas

Imate potrebu za našim uslugama?
Pozovite nas +381 69 1244026

Kvalitetna dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija. Proverite zašto nas preporučuju.
Rodenticid Brodisan
Rodenticid brodisan

Rodenticid brodisan za efikasno suzbijanje pacova

Rodenticid brodisan sadrži anticoagulant, aktivna materija bromadiolon 0,005 % antidot vitamin K1. Rodenticid Brodisan je digestivni prema načinu unošenja, sporodelujući koji zahteva određeno vreme kako bi unešena hrana sa rodenticidom imala dejstvo na što veći broj članova porodice pacova. Ovaj rodenticid sadrži sve potrebne karakteristike idealnog rodenticida. Lak je za upotrebu ali se preporučuje da njegovu primenu obavlja stručno lice.
Postoje dve vrste crveni gde je aktivna materija bromadiolon i plavi gde je aktivna materija brodifakum, plavi se češće koristi za miševe, a crveni za pacove.
Za deratizaciju se pored rodenticida koriste i lepljive klopke u kartonskim i plastičnim kutijama sa atraktantom čija uloga je da svojim mirisom privuče glodare.
Pored ova dva načina primenjuje se i postavljanje mehaničkih klopki, mišolovki plastičnih sa atraktantom za miševe, metalnih za pacove i specijalnih kaveza za pacove.

Ukoliko imate potreba za našim uslugama kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.